Thông tin đề

Đề 22: Chinh phục lí thuyết phần quang hợp ở thực vật (lớp 11)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 42 9 18 12:31 22/06/2019 7906
2 foto 145295 - Họ Và Tên 39 8.5 17 08:16 09/05/2019 1435
3 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 39 8.5 17 12:40 28/05/2019 2852
4 foto 116956 - Nhi Thảo 36 8 16 03:05 02/06/2019 2490
5 foto 149819 - havivivi2708 28 7 14 03:22 21/06/2019 1862
6 foto 184247 - Nhật Trường Lê Quang 28 6.5 13 03:15 22/06/2019 1418
7 foto 16573 - nhatlinh 27 6.5 13 07:46 23/05/2019 2132
8 foto 120577 - BestShen 27 6.5 13 10:28 22/06/2019 1584
9 foto 24030 - Đinh Nguyên 25 6.5 13 08:23 09/06/2019 2250
10 foto 223213 - Dongcolen 22 6 12 10:17 04/05/2019 1216