Thông tin đề

Đề 23: Chinh phục lí thuyết phần tuần hoàn máu (lớp 11)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 36 8.5 17 04:27 28/05/2019 2852
2 foto 120672 - THPTQG2019 33 8 16 10:49 18/06/2019 2783
3 foto 148335 - Nguyễn Khánh Toàn 30 7.5 15 11:14 25/06/2019 1370
4 foto 96199 - Đinh Ngọc Oanh 27 7.5 15 10:37 15/05/2019 2190
5 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 25 7 14 08:00 04/06/2019 5578
6 foto 187682 - Sinhhoc122001 25 7 14 06:50 19/06/2019 1236
7 foto 24030 - Đinh Nguyên 24 7 14 08:01 09/06/2019 2250
8 foto 180981 - Onthisinh2019 24 6.5 13 04:50 18/05/2019 3906
9 foto 122162 - tienvyquynh 24 6.5 13 11:10 28/05/2019 1960
10 foto 223213 - Dongcolen 21 6.5 13 07:43 06/05/2019 1216