Thông tin đề

Đề 24: Chinh phục lí thuyết phần sinh học cơ thể (lớp 11)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 116827 - Đoàn Nguyễn Hương Lan 58 9.67 29 06:07 15/05/2019 2554
2 foto 149819 - havivivi2708 52 9 27 04:44 21/06/2019 1862
3 foto 120577 - BestShen 43 8 24 11:23 22/06/2019 1584
4 foto 170609 - Phạm Hồng Hạnh 40 7.67 23 08:57 23/05/2019 1198
5 foto 178484 - vudinhcuong 31 6.67 20 09:09 31/05/2019 2084
6 foto 165304 - F or F 22 5.67 17 09:07 02/06/2019 4822
7 foto 120672 - THPTQG2019 15 4.67 14 11:09 18/06/2019 2783
8 foto 183701 - Xuân Dương 7 4 12 09:40 18/06/2019 2032
9 foto 159597 - linhnanguyn 13 3.67 11 09:32 20/05/2019 1194
10 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 4 3.67 11 11:24 09/06/2019 2048