Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/04/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 226060 - nguyen huy 71 10 20 16:23 23/04/2020
00:10:49
8606
2 foto 244104 - Tiểu Hỏa Long 67 9.5 19 00:28 26/07/2020
00:04:02
3451
3 foto 201551 - Anh Phương 67 9.5 19 22:43 02/06/2019
00:07:48
2432
4 foto 244062 - duongquynh0901 67 9.5 19 19:19 29/04/2020
00:09:40
13160
5 foto 265701 - SUPERPLUSHOA 67 9.5 19 23:24 21/06/2020
00:10:47
2083
6 foto 239307 - try hard 67 9.5 19 16:41 22/05/2020
00:18:22
10391
7 foto 227581 - lenukhanhhuyen 66 9.5 19 05:51 12/06/2020
00:01:45
9794
8 foto 273456 - hoahoclythuyet 66 9.5 19 19:03 07/08/2020
00:04:33
1200
9 foto 232655 - Hồ Ngọc Trung 63 9 18 10:09 18/06/2020
00:02:18
4675
10 foto 294139 - duchoa2707 63 9 18 17:49 07/04/2021
00:06:00
3001