Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206006 - Lưu An Duy 71 10 20 12:33 22/04/2019 1611
2 foto 83048 - Noname 71 10 20 04:24 22/04/2019 9060
3 foto 113624 - minhtuan02012001 71 10 20 09:46 22/04/2019 2519
4 foto 55150 - Nguyễn Trí 71 10 20 08:55 18/05/2019 11450
5 foto 199343 - loan huynh 71 10 20 09:49 24/05/2019 7239
6 foto 213936 - Slayer TheShy 71 10 20 08:19 27/05/2019 5918
7 foto 155687 - Lyhoconl 67 9.5 19 05:13 23/04/2019 1632
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 67 9.5 19 05:20 24/04/2019 12457
9 foto 145505 - Đặng Thuu Huyền 67 9.5 19 11:34 25/04/2019 4175
10 foto 37705 - thad7 67 9.5 19 12:54 23/05/2019 9722