Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213936 - Slayer TheShy 71 10 20 05:22 28/05/2019 5918
2 foto 165233 - Duy zai 67 9.5 19 11:39 04/05/2019 2721
3 foto 135201 - Huyền 66 9.5 19 12:50 29/04/2019 2440
4 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 62 9 18 08:30 26/04/2019 7414
5 foto 34505 - Võ Diệu Linh 61 9 18 06:27 02/05/2019 4866
6 foto 117181 - Trần Cao Cường 61 9 18 05:11 19/05/2019 5177
7 foto 83048 - Noname 59 8.5 17 08:58 07/06/2019 9060
8 foto 115821 - jeanbui 58 8.5 17 01:35 11/05/2019 5518
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 52 8 16 07:36 28/04/2019 12457
10 foto 49065 - doikhongnhumo123 48 7.5 15 10:47 19/05/2019 2722