Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216611 - quocthang2001 57 8.5 17 06:09 04/05/2019 2906
2 foto 225327 - Long Quỳnh 57 8.5 17 10:57 31/05/2019 1447
3 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 53 8 16 08:50 28/04/2019 7414
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 52 8 16 10:51 30/04/2019 22793
5 foto 189051 - rinleo2k1 52 8 16 08:44 10/05/2019 9507
6 foto 38650 - jurself 52 8 16 10:54 24/05/2019 15741
7 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 48 7.5 15 03:55 27/04/2019 4990
8 foto 185935 - Linhhatinh 48 7.5 15 05:35 07/05/2019 8751
9 foto 180379 - dinhgiang7520 47 7.5 15 08:31 14/05/2019 12249
10 foto 37705 - thad7 47 7.5 15 07:54 30/05/2019 9722