Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 6)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
25/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180714 - Thao Le 67 10 20 08:25 20/06/2019 1599
2 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 53 8.5 17 11:42 30/04/2019 7414
3 foto 189051 - rinleo2k1 50 8 16 04:38 07/06/2019 9507
4 foto 176673 - hoc24h1234 48 8 16 11:05 10/05/2019 4974
5 foto 201064 - Thùy Trang 46 7.5 15 06:38 15/05/2019 2237
6 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 45 7.5 15 04:08 27/05/2019 5832
7 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 45 7.5 15 12:44 02/06/2019 5059
8 foto 173896 - teamhocy 37 6.5 13 11:33 02/06/2019 8076
9 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 36 6.5 13 08:46 03/05/2019 2556
10 foto 175542 - Lufpi 36 6.5 13 03:07 07/05/2019 5858