Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 8)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117181 - Trần Cao Cường 74 9.5 19 05:11 20/05/2019 5177
2 foto 189051 - rinleo2k1 59 8 16 12:48 07/05/2019 9507
3 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 55 7.5 15 04:52 27/05/2019 5832
4 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 50 7 14 10:07 04/05/2019 2556
5 foto 181203 - duongthe 49 7 14 10:18 04/06/2019 2358
6 foto 147875 - trangtuoi5982001 48 6.5 13 10:52 16/06/2019 3618
7 foto 111197 - thangkuto1 47 6.5 13 08:37 11/06/2019 2181
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 44 6.5 13 12:45 08/05/2019 22793
9 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 44 6.5 13 04:54 10/05/2019 7414
10 foto 185935 - Linhhatinh 35 5.5 11 05:54 14/05/2019 8751