Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 9)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189738 - Bảo Châu 73 9.5 19 06:17 30/05/2019 1127
2 foto 117181 - Trần Cao Cường 53 7.5 15 05:29 20/05/2019 5177
3 foto 201064 - Thùy Trang 53 7.5 15 08:32 24/05/2019 2237
4 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 48 7 14 10:52 04/05/2019 2556
5 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 48 7 14 10:16 24/05/2019 7414
6 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 48 7 14 08:09 29/05/2019 5832
7 foto 19964 - mmeocon01 43 6.5 13 10:03 31/05/2019 16675
8 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 39 6 12 08:34 30/05/2019 4237
9 foto 185935 - Linhhatinh 38 6 12 05:40 23/05/2019 8751
10 foto 38650 - jurself 38 6 12 11:56 26/05/2019 15741