Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 10)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 63 8.5 17 08:06 23/06/2019 11510
2 foto 151725 - minhnhat31102001 55 7.5 15 10:10 22/06/2019 9725
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 53 7.5 15 12:24 25/05/2019 22793
4 foto 185935 - Linhhatinh 50 7 14 01:50 24/05/2019 8751
5 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 49 7 14 11:49 20/06/2019 4463
6 foto 175542 - Lufpi 48 7 14 06:17 14/05/2019 5858
7 foto 201064 - Thùy Trang 46 6.5 13 02:09 29/05/2019 2237
8 foto 83048 - Noname 44 6.5 13 03:56 29/04/2019 9060
9 foto 189051 - rinleo2k1 44 6.5 13 07:11 18/05/2019 9507
10 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 43 6.5 13 11:37 04/05/2019 2556