Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 11)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 63 8.5 17 07:45 23/06/2019 11510
2 foto 202794 - phamhoan2001 55 7.5 15 10:52 06/06/2019 1240
3 foto 185935 - Linhhatinh 53 7.5 15 01:16 25/05/2019 8751
4 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 53 7.5 15 10:10 29/05/2019 5832
5 foto 189051 - rinleo2k1 50 7 14 07:03 21/05/2019 9507
6 foto 83048 - Noname 45 6.5 13 12:27 30/04/2019 9060
7 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 45 6.5 13 12:04 08/05/2019 2556
8 foto 181203 - duongthe 45 6.5 13 09:01 05/06/2019 2358
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 40 6 12 12:21 31/05/2019 22793
10 foto 201064 - Thùy Trang 38 6 12 11:58 04/06/2019 2237