Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 12)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 69 9.5 19 07:26 23/06/2019 11510
2 foto 164940 - 0947729538 65 9 18 03:31 22/05/2019 4603
3 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 64 9 18 11:37 30/05/2019 5832
4 foto 189051 - rinleo2k1 59 8.5 17 08:06 24/05/2019 9507
5 foto 38650 - jurself 59 8.5 17 06:39 29/05/2019 15741
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 59 8.5 17 05:47 17/06/2019 22793
7 foto 151725 - minhnhat31102001 59 8.5 17 12:52 22/06/2019 9725
8 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 57 8 16 12:53 21/06/2019 4463
9 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 55 8 16 07:58 08/05/2019 2556
10 foto 181203 - duongthe 55 8 16 08:48 06/06/2019 2358