Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 13)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 65 8.5 17 06:38 23/06/2019 11510
2 foto 185935 - Linhhatinh 55 7.5 15 10:56 29/05/2019 8751
3 foto 88142 - Ngô Ngọc Đạo 50 7 14 08:25 08/05/2019 2556
4 foto 189051 - rinleo2k1 50 7 14 10:26 21/05/2019 9507
5 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 45 6.5 13 09:38 26/05/2019 5832
6 foto 201064 - Thùy Trang 45 6.5 13 11:00 14/06/2019 2237
7 foto 83048 - Noname 40 6 12 09:23 02/05/2019 9060
8 foto 38650 - jurself 40 6 12 04:19 29/05/2019 15741
9 foto 181203 - duongthe 40 6 12 04:48 08/06/2019 2358
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 40 6 12 11:39 20/06/2019 22793