Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 15)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83048 - Noname 64 8.5 17 04:36 05/05/2019 9060
2 foto 201064 - Thùy Trang 59 8 16 12:36 15/06/2019 2237
3 foto 151725 - minhnhat31102001 54 7.5 15 05:34 22/06/2019 9725
4 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 44 6.5 13 02:56 31/05/2019 5832
5 foto 181203 - duongthe 35 5.5 11 10:04 18/06/2019 2358
6 foto 189051 - rinleo2k1 34 5.5 11 02:25 31/05/2019 9507
7 foto 165432 - Long Le Thanh 34 5.5 11 09:53 19/06/2019 3307
8 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 30 5 10 09:21 21/06/2019 4463
9 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 25 4.5 9 09:18 23/05/2019 5059
10 foto 183333 - nhatquang123 25 4.5 9 03:40 25/05/2019 1392