Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 16)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/05/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 70 9.5 19 07:17 30/05/2020
00:11:49
13160
2 foto 241835 - Trung Nghĩa 63 8.5 17 11:30 08/07/2020
00:01:17
4402
3 foto 189051 - rinleo2k1 61 8.5 17 19:54 01/06/2019
00:14:49
9507
4 foto 181203 - duongthe 56 8 16 08:51 19/06/2019
00:09:35
2358
5 foto 118860 - linhchi2242001 56 8 16 17:31 23/06/2019
00:16:21
11510
6 foto 201064 - Thùy Trang 52 7.5 15 10:29 16/06/2019
00:03:01
2237
7 foto 157719 - longvunguyen10 52 7.5 15 19:35 05/06/2020
00:11:35
16724
8 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 51 7.5 15 15:53 10/06/2019
00:14:47
4990
9 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 51 7.5 15 21:25 17/05/2021
00:17:38
17176
10 foto 215412 - hungvuong2002 42 6.5 13 18:47 21/05/2020
00:07:52
6301