Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 16)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189051 - rinleo2k1 61 8.5 17 07:54 01/06/2019 9507
2 foto 38650 - jurself 56 8 16 10:26 30/05/2019 15741
3 foto 181203 - duongthe 56 8 16 08:51 19/06/2019 2358
4 foto 118860 - linhchi2242001 56 8 16 05:31 23/06/2019 11510
5 foto 83048 - Noname 52 7.5 15 04:45 05/05/2019 9060
6 foto 201064 - Thùy Trang 52 7.5 15 10:29 16/06/2019 2237
7 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 51 7.5 15 03:53 10/06/2019 4990
8 foto 145864 - toanly69 46 7 14 09:33 09/05/2019 4990
9 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 41 6.5 13 09:53 21/06/2019 4463
10 foto 191717 - Trinhthithanhtra 33 5.5 11 10:30 31/05/2019 5042