Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 19)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 77 10 20 09:56 11/06/2019
00:03:37
6625
2 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 72 9.5 19 04:32 04/06/2019
00:08:50
5832
3 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 72 9.5 19 08:11 23/06/2019
00:16:15
2053
4 foto 175542 - Lufpi 68 9 18 12:52 13/06/2019
00:11:23
5858
5 foto 189051 - rinleo2k1 68 9 18 07:31 04/06/2019
00:14:29
9507
6 foto 181203 - duongthe 63 8.5 17 23:31 20/06/2019
00:14:13
2358
7 foto 157719 - longvunguyen10 57 8 16 21:15 26/05/2020
00:11:03
9566
8 foto 111197 - thangkuto1 54 7.5 15 20:03 11/06/2019
00:11:12
2181
9 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 53 7.5 15 16:16 11/06/2019
00:11:52
4990
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 53 7.5 15 20:40 21/06/2019
00:12:19
4463