Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 19)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163168 - Cỏ Bốn Lá 77 10 20 09:56 11/06/2019 6625
2 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 72 9.5 19 04:32 04/06/2019 5832
3 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 72 9.5 19 08:11 23/06/2019 2053
4 foto 189051 - rinleo2k1 68 9 18 07:31 04/06/2019 9507
5 foto 175542 - Lufpi 68 9 18 12:52 13/06/2019 5858
6 foto 181203 - duongthe 63 8.5 17 11:31 20/06/2019 2358
7 foto 83048 - Noname 58 8 16 01:22 08/05/2019 9060
8 foto 111197 - thangkuto1 54 7.5 15 08:03 11/06/2019 2181
9 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 53 7.5 15 04:16 11/06/2019 4990
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 53 7.5 15 08:40 21/06/2019 4463