Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 20)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83048 - Noname 57 8 16 12:09 09/05/2019 9060
2 foto 189051 - rinleo2k1 56 8 16 06:09 06/06/2019 9507
3 foto 175542 - Lufpi 56 8 16 12:36 13/06/2019 5858
4 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 56 8 16 04:27 22/06/2019 2053
5 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 50 7.5 15 03:26 12/06/2019 4990
6 foto 225327 - Long Quỳnh 46 7 14 05:06 28/05/2019 1447
7 foto 145864 - toanly69 37 6 12 08:26 09/05/2019 4990
8 foto 181203 - duongthe 37 6 12 11:53 20/06/2019 2358
9 foto 151725 - minhnhat31102001 37 6 12 11:14 22/06/2019 9725
10 foto 149792 - Anh Thư Sparkyu 28 5 10 11:25 14/06/2019 2223