Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 21)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83048 - Noname 67 9.5 19 06:38 11/05/2019 9060
2 foto 189051 - rinleo2k1 62 9 18 05:45 06/06/2019 9507
3 foto 173896 - teamhocy 58 8.5 17 03:23 17/06/2019 8076
4 foto 175542 - Lufpi 57 8.5 17 08:54 13/06/2019 5858
5 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 48 7.5 15 03:59 22/06/2019 2053
6 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 44 7 14 03:49 12/06/2019 4990
7 foto 181203 - duongthe 43 7 14 09:42 21/06/2019 2358
8 foto 191717 - Trinhthithanhtra 34 6 12 09:05 03/06/2019 5042
9 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 37 5.5 11 12:22 22/06/2019 4463
10 foto 126182 - beebee 24 4.5 9 01:54 12/05/2019 3394