Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 22)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
11/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 57 8 16 09:32 22/06/2019 11510
2 foto 181203 - duongthe 52 7.5 15 10:46 21/06/2019 2358
3 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 52 7.5 15 12:47 22/06/2019 4463
4 foto 175542 - Lufpi 48 7 14 09:11 13/06/2019 5858
5 foto 173896 - teamhocy 48 7 14 10:24 17/06/2019 8076
6 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 48 7 14 08:47 22/06/2019 2053
7 foto 189051 - rinleo2k1 43 6.5 13 08:54 07/06/2019 9507
8 foto 83048 - Noname 42 6.5 13 07:17 12/05/2019 9060
9 foto 126182 - beebee 34 5.5 11 01:25 12/05/2019 3394
10 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 32 5.5 11 05:04 23/05/2019 5059