Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 23)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 55 8.5 17 09:27 17/06/2019 4990
2 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 54 8.5 17 03:47 31/05/2019 5832
3 foto 175542 - Lufpi 44 7.5 15 01:18 14/06/2019 5858
4 foto 189051 - rinleo2k1 41 7 14 04:49 08/06/2019 9507
5 foto 181203 - duongthe 40 7 14 11:42 21/06/2019 2358
6 foto 83048 - Noname 39 7 14 07:25 12/05/2019 9060
7 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 36 6.5 13 09:47 21/06/2019 2053
8 foto 145864 - toanly69 29 4.5 9 04:42 16/05/2019 4990
9 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 2 2.5 5 05:59 22/05/2019 5059
10 foto 183333 - nhatquang123 -11 1 2 01:29 29/05/2019 1392