Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 24)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
13/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175542 - Lufpi 51 8 16 11:00 15/06/2019 5858
2 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 42 7 14 01:16 22/06/2019 4463
3 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 41 6.5 13 02:06 18/06/2019 4990
4 foto 173896 - teamhocy 37 6 12 03:17 21/06/2019 8076
5 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 32 6 12 08:47 21/06/2019 2053
6 foto 145864 - toanly69 23 5 10 09:09 14/05/2019 4990
7 foto 83048 - Noname 19 4.5 9 05:36 13/05/2019 9060
8 foto 189051 - rinleo2k1 18 4.5 9 09:39 09/06/2019 9507
9 foto 121851 - Trịnh Thu Thùy 3 2.5 5 04:39 14/05/2019 5059
10 foto 206859 - nguyenbatheanh 4 1.5 3 10:02 22/06/2019 1665