Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 25)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 52 8 16 06:00 22/06/2019 11510
2 foto 181203 - duongthe 49 7.5 15 08:33 24/06/2019 2358
3 foto 175542 - Lufpi 48 7.5 15 03:40 15/06/2019 5858
4 foto 83048 - Noname 46 7 14 10:34 14/05/2019 9060
5 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 43 7 14 11:04 27/05/2019 5832
6 foto 145864 - toanly69 41 6.5 13 08:47 14/05/2019 4990
7 foto 152385 - Thuylinn 35 6 12 12:10 13/06/2019 2155
8 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 32 6 12 07:56 18/06/2019 4990
9 foto 189051 - rinleo2k1 30 5.5 11 06:43 10/06/2019 9507
10 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 30 5.5 11 08:50 20/06/2019 2053