Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 8.54 41 11:41 30/05/2019 22793
2 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 0 0.21 1 09:45 05/06/2019 11396
3 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:18 25/05/2019 998
4 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 03:49 29/05/2019 997
5 foto 96446 - trinh bao tin 0 0 0 09:13 30/05/2019 1782
6 foto 149819 - havivivi2708 0 0 0 06:42 04/06/2019 1862
7 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 03:18 04/06/2019 1478
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:50 11/06/2019 1264
9 foto 109174 - tuan anh 0 0 0 01:59 14/06/2019 1644
10 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 0 0 0 12:38 16/06/2019 1282