Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 26)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211307 - Trantien02 72 10 20 02:05 14/06/2019 1507
2 foto 173868 - No name 59 8.5 17 10:07 16/05/2019 4712
3 foto 83048 - Noname 59 8.5 17 09:59 20/05/2019 9060
4 foto 166778 - Hentuyetvoi 57 8.5 17 10:08 23/06/2019 3558
5 foto 65543 - Lê Quốc Thịnh 55 8 16 08:22 03/06/2019 1235
6 foto 202574 - khanhtoanyct 52 8 16 06:55 23/06/2019 3232
7 foto 145864 - toanly69 51 7.5 15 08:57 16/05/2019 4990
8 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 49 7.5 15 10:42 27/05/2019 5832
9 foto 181203 - duongthe 49 7.5 15 08:44 25/06/2019 2358
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 47 7.5 15 02:05 22/06/2019 4463