Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 26)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211307 - Trantien02 72 10 20 14:05 14/06/2019
00:01:34
1507
2 foto 244062 - duongquynh0901 69 9.5 19 21:56 30/06/2020
00:10:49
13160
3 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 62 9 18 11:26 11/06/2021
00:10:45
17176
4 foto 166778 - Hentuyetvoi 57 8.5 17 10:08 23/06/2019
00:20:00
3558
5 foto 294214 - Gogo 56 8 16 00:12 03/07/2021
00:08:51
8356
6 foto 65543 - Lê Quốc Thịnh 55 8 16 20:22 03/06/2019
00:17:27
1235
7 foto 202574 - khanhtoanyct 52 8 16 18:55 23/06/2019
00:20:00
3232
8 foto 264532 - giabinhchauduc 49 7.5 15 16:09 14/06/2020
00:01:08
3345
9 foto 181203 - duongthe 49 7.5 15 20:44 25/06/2019
00:08:22
2358
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 47 7.5 15 02:05 22/06/2019
00:10:43
4463