Thông tin đề

Thi online: H11.01.04. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
11/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304518 - dangiuu 72 10 25 22:33 24/08/2021
00:02:51
1467
2 foto 146273 - Sky 72 10 25 10:29 07/08/2022
00:03:58
26311
3 foto 288669 - Trần Thị Anh Thư 72 10 25 17:27 25/08/2020
00:04:00
1617
4 foto 301321 - 20 Minh 72 10 25 23:38 16/06/2021
00:04:25
1615
5 foto 269103 - Mai 72 10 25 15:19 31/08/2020
00:05:08
1371
6 foto 291225 - Mylinh10b2005 72 10 25 09:39 22/06/2021
00:07:57
1573
7 foto 247898 - khiem226227 72 10 25 16:41 10/06/2021
00:09:16
9188
8 foto 286299 - Điều Phạm Thị 72 10 25 16:32 13/08/2020
00:28:23
1947
9 foto 242185 - nguyễn thị tuyền 72 10 25 22:45 17/09/2019
00:29:59
2017
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 72 10 25 09:28 20/07/2020
00:38:18
28617