Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương 1 (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 108 10 40 15:28 12/07/2021
00:02:21
12940
2 foto 146273 - Sky 108 10 40 15:50 17/08/2022
00:04:42
26311
3 foto 230358 - phuongchipy2003 108 10 40 16:53 28/07/2019
00:12:23
3733
4 foto 278757 - Võ Thành Trung 108 10 40 07:11 29/10/2020
00:23:21
11262
5 foto 292442 - DoTrungKien12 105 9.75 39 22:22 29/09/2020
00:03:41
3846
6 foto 307152 - TThaoo 105 9.75 39 19:55 10/09/2021
00:07:02
1814
7 foto 305593 - tranthikimchau 105 9.75 39 16:13 05/07/2021
00:10:00
2551
8 foto 288669 - Trần Thị Anh Thư 105 9.75 39 08:40 31/08/2020
00:16:51
1617
9 foto 204133 - hongngoc2808 105 9.75 39 19:14 06/12/2019
00:24:25
24193
10 foto 269103 - Mai 104 9.75 39 22:33 14/09/2020
00:04:25
1371