Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương 1 (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
31/07/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 230358 - phuongchipy2003 119 9.8 49 10:30 23/08/2019
00:08:28
3725
2 foto 119533 - Leoyaoi 119 9.8 49 22:49 15/09/2019
00:42:49
6782
3 foto 238902 - Thu Hoài 118 9.8 49 19:50 18/09/2019
00:15:31
2373
4 foto 244614 - khoivaba312004 118 9.8 49 15:38 30/10/2019
00:44:48
10101
5 foto 183339 - baonghi1512 115 9.6 48 10:37 12/06/2019
00:50:00
6127
6 foto 166541 - hoanghuy2003 114 9.6 48 11:59 02/08/2019
00:46:16
6512
7 foto 225983 - Đỗ Đại Học 111 9.4 47 22:15 22/07/2019
00:34:58
2057
8 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 111 9.4 47 11:09 12/06/2019
00:50:00
11301
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 110 9.4 47 08:02 31/07/2020
00:41:30
3440
10 foto 196237 - tanhochb2003 107 9.2 46 22:34 08/10/2019
00:32:49
8678