Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương 1 (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
31/07/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 122 10 50 21:41 12/07/2021
00:03:31
10241
2 foto 292442 - DoTrungKien12 122 10 50 23:04 29/09/2020
00:04:45
3846
3 foto 24100 - nguyenducdong1501 122 10 50 20:33 27/06/2021
00:15:12
1956
4 foto 288405 - hieu2004hg 122 10 50 14:40 22/08/2020
00:16:42
1687
5 foto 307152 - TThaoo 119 9.8 49 20:06 10/09/2021
00:03:53
1814
6 foto 230358 - phuongchipy2003 119 9.8 49 10:30 23/08/2019
00:08:28
3733
7 foto 119533 - Leoyaoi 119 9.8 49 22:49 15/09/2019
00:42:49
8552
8 foto 290251 - quanganh05 119 9.8 49 15:54 14/07/2021
00:46:39
5681
9 foto 238902 - cutcut 118 9.8 49 19:50 18/09/2019
00:15:31
2448
10 foto 278757 - Võ Thành Trung 118 9.8 49 07:50 29/10/2020
00:36:02
11262