Thông tin đề

Thi Online: H11.02.02. Nitơ
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 306724 - nguyenhoanghiep 48 10 20 21:57 10/08/2022
00:16:15
6709
2 foto 307247 - hsghoa 48 10 20 16:33 17/08/2021
00:17:20
3066
3 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 47 10 20 15:27 17/07/2021
00:01:24
12940
4 foto 305593 - tranthikimchau 47 10 20 10:26 27/07/2021
00:01:50
2551
5 foto 231772 - Lê Văn Dũng 47 10 20 16:22 20/07/2020
00:01:52
3213
6 foto 244566 - Letuan27103 47 10 20 10:19 14/11/2019
00:02:17
1239
7 foto 288669 - Trần Thị Anh Thư 47 10 20 21:29 07/09/2020
00:03:11
1617
8 foto 278757 - Võ Thành Trung 47 10 20 08:20 15/11/2020
00:06:19
11262
9 foto 228970 - Lê Xuân Mai 47 10 20 21:42 07/08/2019
00:07:10
2031
10 foto 290958 - SongTien11 47 10 20 19:43 13/10/2020
00:08:21
2406