Thông tin đề

Thi Online: H11.02.03. Amoniac
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 71 10 25 09:00 17/06/2019 3453
2 foto 183339 - baonghi1512 71 10 25 08:58 08/07/2019 5465
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 25 10 10 01:37 13/06/2019 10237
4 foto 199109 - buiminhngoc 67 9.6 24 09:41 26/06/2019 2796
5 foto 240152 - a3k41dl3 67 9.6 24 09:44 02/08/2019 1476
6 foto 231349 - lamsonbest 63 9.2 23 10:55 29/06/2019 1470
7 foto 196237 - tanhochb2003 63 9.2 23 03:42 18/07/2019 6286
8 foto 166541 - hoanghuy2003 58 8.8 22 12:41 03/08/2019 3692
9 foto 219416 - Letrunghuyen2003 56 8.4 21 09:55 17/08/2019 1976
10 foto 228970 - Lê Xuân Mai 53 8 20 09:55 07/08/2019 2031