Thông tin đề

Thi Online: H11.02.03. Amoniac
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 71 10 25 09:00 17/06/2019 3191
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 25 10 10 01:37 13/06/2019 8263
3 foto 199109 - buiminhngoc 67 9.6 24 09:41 26/06/2019 2017