Thông tin đề

Thi Online: H11.02.03. Amoniac
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 71 10 25 16:30 17/07/2021
00:02:15
10241
2 foto 230358 - phuongchipy2003 71 10 25 17:34 18/10/2019
00:06:41
3733
3 foto 234542 - iwannabetheguy 71 10 25 09:54 21/08/2020
00:07:23
29988
4 foto 288405 - hieu2004hg 71 10 25 16:03 25/08/2020
00:10:05
1687
5 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 71 10 25 21:00 17/06/2019
00:12:39
6462
6 foto 183339 - baonghi1512 71 10 25 20:58 08/07/2019
00:17:04
6127
7 foto 231772 - Lê Văn Dũng 71 10 25 09:09 22/07/2020
00:23:08
3213
8 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 25 10 10 13:37 13/06/2019
00:03:56
13950
9 foto 290251 - quanganh05 68 9.6 24 22:40 15/07/2021
00:11:54
5681
10 foto 240152 - a3k41dl3 67 9.6 24 09:44 02/08/2019
00:04:34
1626