Thông tin đề

Thi Online: H11.02.04. Muối Amoni
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 283833 - na 75 10 25 15:51 06/11/2020
00:03:52
1576
2 foto 304040 - Thảo Lê Phương 75 10 25 07:35 21/07/2021
00:04:27
5139
3 foto 247898 - khiem226227 75 10 25 16:01 19/06/2021
00:08:17
9188
4 foto 228970 - Lê Xuân Mai 75 10 25 22:09 09/08/2019
00:20:50
2031
5 foto 307009 - nguyentu3010 72 9.6 24 15:52 28/05/2023
00:05:28
2397
6 foto 305593 - tranthikimchau 71 9.6 24 11:33 27/07/2021
00:02:13
2551
7 foto 146273 - Sky 71 9.6 24 08:42 02/10/2022
00:03:30
26311
8 foto 290958 - SongTien11 71 9.6 24 16:52 17/10/2020
00:23:19
2406
9 foto 199109 - buiminhngoc 71 9.6 24 16:08 26/06/2019
00:33:48
4187
10 foto 227142 - Lê Mai Anh 71 9.6 24 08:33 20/06/2019
00:42:17
2431