Thông tin đề

Thi Online: Axit nitric và muối nitrat (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290958 - SongTien11 68 10 25 16:46 05/04/2021
00:13:02
2406
2 foto 306724 - nguyenhoanghiep 68 10 25 22:36 14/08/2022
00:18:53
4546
3 foto 228970 - Lê Xuân Mai 65 9.6 24 15:51 19/08/2019
00:15:44
2031
4 foto 183339 - baonghi1512 65 9.6 24 22:27 10/07/2019
00:19:31
6127
5 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 65 9.6 24 18:45 30/06/2019
00:35:22
6462
6 foto 247898 - khiem226227 64 9.6 24 21:07 20/06/2021
00:09:39
9188
7 foto 290251 - quanganh05 64 9.6 24 20:48 17/07/2021
00:30:23
5681
8 foto 94569 - PHAMTUANANH 61 9.2 23 16:29 14/08/2019
00:21:00
9254
9 foto 199109 - buiminhngoc 61 9.2 23 09:54 30/06/2019
00:30:28
4187
10 foto 227142 - Lê Mai Anh 60 9.2 23 20:41 03/07/2019
00:27:14
2431