Thông tin đề

Thi Online: Axit nitric và muối nitrat (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305593 - tranthikimchau 45 10 15 22:00 29/07/2021
00:01:44
2551
2 foto 304040 - Thảo Lê Phương 45 10 15 09:26 20/08/2021
00:04:11
2845
3 foto 228970 - Lê Xuân Mai 45 10 15 15:32 18/08/2019
00:05:22
2031
4 foto 247898 - khiem226227 45 10 15 20:55 20/06/2021
00:05:54
9188
5 foto 240152 - a3k41dl3 45 10 15 15:24 04/08/2019
00:07:13
1626
6 foto 307056 - Khánh Sơn Đinh 45 10 15 14:06 03/09/2021
00:12:54
2348
7 foto 199109 - buiminhngoc 45 10 15 15:25 30/06/2019
00:16:34
4187
8 foto 127291 - Kimdung20122003 45 10 15 16:08 06/07/2019
00:21:46
2449
9 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 45 10 15 17:24 30/06/2019
00:25:30
6462
10 foto 119533 - Leoyaoi 45 10 15 22:56 10/04/2020
00:26:04
8552