Thông tin đề

Thi Online: H11.02.07-08. Photpho và Hợp chất
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - iwannabetheguy 85 10 30 09:36 01/09/2020
00:04:51
29988
2 foto 227142 - Lê Mai Anh 85 10 30 22:08 21/07/2019
00:31:29
2431
3 foto 247898 - khiem226227 85 10 30 22:30 20/06/2021
00:50:00
9188
4 foto 196237 - tanhochb2003 81 9.67 29 09:43 05/08/2019
00:32:03
8847
5 foto 305593 - tranthikimchau 78 9.33 28 10:05 05/08/2021
00:03:01
2551
6 foto 290958 - SongTien11 78 9.33 28 17:19 05/04/2021
00:10:54
2406
7 foto 290251 - quanganh05 78 9.33 28 22:13 19/07/2021
00:39:52
5681
8 foto 238529 - blink 77 9.33 28 18:15 19/05/2021
00:49:58
4686
9 foto 127291 - Kimdung20122003 74 9 27 16:34 06/07/2019
00:23:32
2449
10 foto 307192 - Duy Nguyen Duc 71 8.67 26 14:03 24/10/2021
00:48:36
1980