Thông tin đề

Thi Online: H11.02.09. Phân bón hóa học
Lớp

11

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199109 - buiminhngoc 86 9.72 35 09:15 05/07/2019
00:26:00
4187
2 foto 290958 - SongTien11 83 9.45 34 17:06 05/04/2021
00:17:30
2406
3 foto 257647 - dathp2004 83 9.45 34 21:48 12/09/2020
00:20:46
10735
4 foto 244614 - khoivaba312004 82 9.45 34 16:02 26/11/2019
00:13:42
10235
5 foto 247898 - khiem226227 82 9.45 34 14:43 23/06/2021
00:16:32
9188
6 foto 196237 - tanhochb2003 82 9.45 34 22:37 04/08/2019
00:19:36
8847
7 foto 166541 - hoanghuy2003 82 9.45 34 13:05 10/08/2019
00:24:09
6512
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 82 9.45 34 16:24 03/09/2020
00:24:35
28617
9 foto 290251 - quanganh05 81 9.17 33 16:34 17/07/2021
00:27:10
5555
10 foto 172376 - Võ Lê Thanh Trúc 78 9.17 33 18:40 08/08/2019
00:12:52
4365