Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chương Nitơ - Photpho (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247898 - khiem226227 89 9.7 32 15:30 21/06/2021
00:13:39
9188
2 foto 227142 - Lê Mai Anh 89 9.7 32 08:18 25/07/2019
00:35:32
2431
3 foto 166541 - hoanghuy2003 88 9.7 32 22:55 16/08/2019
00:34:56
6512
4 foto 230358 - phuongchipy2003 85 9.39 31 15:28 14/11/2019
00:03:01
3733
5 foto 290958 - SongTien11 85 9.39 31 19:28 05/04/2021
00:14:54
2406
6 foto 307192 - Duy Nguyen Duc 82 9.09 30 12:47 30/10/2021
00:40:05
1980
7 foto 242411 - Hongmi 81 9.09 30 21:48 28/10/2019
00:45:00
2588
8 foto 196237 - tanhochb2003 80 9.09 30 22:32 07/08/2019
00:31:58
8847
9 foto 211277 - thanhngan12 80 9.09 30 14:31 03/12/2019
00:45:00
2520
10 foto 309307 - CaoAiNhu 78 8.79 29 21:07 06/11/2021
00:35:59
3023