Thông tin đề

Thi Online: H11.03.00. Khái quát về nhóm Cacbon
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

18:01
06/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 59 10 20 22:30 15/08/2021
00:01:58
12940
2 foto 305593 - tranthikimchau 59 10 20 16:15 15/08/2021
00:04:07
2551
3 foto 183339 - baonghi1512 59 10 20 17:43 26/11/2019
00:07:21
6127
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 59 10 20 14:33 23/08/2019
00:08:34
13950
5 foto 306724 - nguyenhoanghiep 59 10 20 21:23 18/08/2022
00:10:04
6709
6 foto 288937 - Zed Ice 59 10 20 17:31 08/10/2020
00:14:24
1967
7 foto 196237 - tanhochb2003 59 10 20 10:35 08/08/2019
00:14:59
8847
8 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 59 10 20 10:52 25/07/2022
00:15:21
4511
9 foto 247898 - khiem226227 59 10 20 16:34 29/07/2021
00:16:22
9188
10 foto 307056 - Khánh Sơn Đinh 59 10 20 17:46 03/09/2021
00:16:41
2348