Thông tin đề

Thi Online: H11.03.01. Cacbon
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
08/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 56 10 20 07:33 17/08/2021
00:01:36
12940
2 foto 304040 - Thảo Lê Phương 56 10 20 08:15 18/09/2021
00:03:08
5139
3 foto 305593 - tranthikimchau 56 10 20 16:24 15/08/2021
00:05:26
2551
4 foto 290958 - SongTien11 56 10 20 19:59 05/04/2021
00:06:21
2406
5 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 56 10 20 17:34 25/07/2022
00:14:43
4511
6 foto 247898 - khiem226227 56 10 20 14:54 30/07/2021
00:20:02
9188
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 56 10 20 08:53 07/09/2020
00:21:49
28617
8 foto 306724 - nguyenhoanghiep 56 10 20 16:25 20/08/2022
00:22:13
6709
9 foto 238529 - blink 56 10 20 11:16 20/05/2021
00:31:45
4686
10 foto 292511 - TaVuNgan10 53 9.5 19 14:10 11/08/2021
00:15:43
14587