Thông tin đề

Thi Online: H11.03.02. Hợp chất của Cacbon
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 135 10 50 11:09 20/08/2021
00:04:06
12940
2 foto 247898 - khiem226227 135 10 50 15:59 30/07/2021
00:46:39
9188
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 132 9.8 49 07:21 06/10/2020
00:33:25
28617
4 foto 305593 - tranthikimchau 131 9.8 49 16:44 15/08/2021
00:07:07
2551
5 foto 204133 - hongngoc2808 129 9.6 48 10:11 08/03/2020
00:19:34
24193
6 foto 292511 - TaVuNgan10 128 9.6 48 14:11 18/08/2021
00:22:45
14587
7 foto 239474 - Nguyễn Minh Thiên Phúc 127 9.6 48 20:35 05/09/2020
00:23:26
2588
8 foto 307056 - Khánh Sơn Đinh 124 9.4 47 21:50 05/09/2021
00:19:33
2348
9 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 123 9.4 47 06:08 26/07/2022
00:26:05
4511
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 120 9.2 46 16:22 24/08/2019
00:16:45
13950