Thông tin đề

Thi Online: H11.03.03. Silic và hợp chất của Silic
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196237 - tanhochb2003 83 9.67 29 09:45 13/08/2019 6991
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 75 9 27 01:54 25/08/2019 11301
3 foto 166541 - hoanghuy2003 71 8.67 26 10:29 31/08/2019 4703
4 foto 233945 - thaotiencute1306 71 8.67 26 02:59 17/12/2019 1951
5 foto 244863 - Trần Huyền My 63 8 24 04:41 20/12/2019 1721
6 foto 230151 - Nguyễn ĐÌnh Nghĩa 60 7.67 23 08:19 22/11/2019 2442
7 foto 94569 - PHAMTUANANH 59 7.67 23 09:19 30/10/2019 4301
8 foto 241499 - Lê Thịnh 55 7.33 22 10:17 18/11/2019 1285
9 foto 176101 - Nguyễn Thị Nguyên Trang 39 6 18 09:49 29/10/2019 2543
10 foto 190230 - nguyenngocduong 35 5.33 16 06:29 20/09/2019 4428