Thông tin đề

Thi Online: H11.03.03. Silic và hợp chất của Silic
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
13/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 87 10 30 15:08 20/08/2021
00:02:52
12940
2 foto 305593 - tranthikimchau 87 10 30 16:30 16/08/2021
00:06:44
2551
3 foto 240038 - leminhkhoi2k4 87 10 30 08:31 06/10/2020
00:11:05
28617
4 foto 290958 - SongTien11 87 10 30 20:49 07/04/2021
00:12:57
2406
5 foto 306724 - nguyenhoanghiep 87 10 30 22:24 21/08/2022
00:21:24
6709
6 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 83 9.67 29 15:34 26/07/2022
00:15:45
4511
7 foto 196237 - tanhochb2003 83 9.67 29 21:45 13/08/2019
00:16:16
8847
8 foto 239474 - Nguyễn Minh Thiên Phúc 83 9.67 29 17:59 12/09/2020
00:16:59
2588
9 foto 247898 - khiem226227 83 9.67 29 16:23 30/07/2021
00:18:12
9188
10 foto 290251 - quanganh05 83 9.67 29 16:05 24/08/2021
00:25:47
5819