Thông tin đề

Thi Online: H11.04.01. Mở đầu về hóa học hữu cơ
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 51 10 25 23:22 25/08/2021
00:02:10
10241
2 foto 293111 - Vũ Thị Như Quỳnh 50 10 25 22:34 06/01/2021
00:03:38
1474
3 foto 243878 - ngọc lê 50 10 25 17:54 03/01/2020
00:04:22
1245
4 foto 291222 - gialinhh 50 10 25 20:32 28/11/2020
00:04:36
1131
5 foto 119533 - Leoyaoi 50 10 25 22:35 20/01/2020
00:10:00
8552
6 foto 313567 - AnPhamm 48 9.6 24 22:05 06/12/2021
00:19:58
1388
7 foto 290251 - quanganh05 48 9.6 24 16:38 27/08/2021
00:26:15
5681
8 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 47 9.6 24 12:50 11/12/2019
00:04:08
16287
9 foto 227024 - nguyenanthinh01 47 9.6 24 15:27 17/05/2020
00:05:42
1082
10 foto 196237 - tanhochb2003 47 9.6 24 22:46 26/08/2019
00:11:50
8847