Thông tin đề

Thi Online: H11.04.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80005 - nguyenthietnam2012 61 10 20 20:36 16/04/2020
00:02:09
1303
2 foto 290333 - Tài gucci 61 10 20 20:22 26/12/2020
00:02:19
4430
3 foto 247898 - khiem226227 61 10 20 20:55 05/07/2021
00:04:12
9188
4 foto 307056 - Khánh Sơn Đinh 61 10 20 22:18 12/10/2021
00:12:15
2348
5 foto 288930 - Minh Tuệ 61 10 20 10:22 10/12/2021
00:19:56
20296
6 foto 204133 - hongngoc2808 61 10 20 22:31 26/11/2019
00:22:21
24193
7 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 61 10 20 08:11 17/08/2022
00:23:57
4511
8 foto 292845 - TranTai10 61 10 20 21:59 05/12/2021
00:29:21
5066
9 foto 290251 - quanganh05 61 10 20 20:10 06/01/2022
00:31:37
5819
10 foto 166541 - hoanghuy2003 61 10 20 22:56 28/09/2019
00:32:47
6512