Thông tin đề

Thi Online: H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 60 10 20 19:35 28/08/2021
00:01:41
12940
2 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 60 10 20 09:25 02/02/2020
00:04:17
4656
3 foto 247898 - khiem226227 60 10 20 21:23 05/07/2021
00:05:28
9188
4 foto 244614 - khoivaba312004 60 10 20 16:27 28/02/2020
00:44:44
10235
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 60 10 20 18:30 11/10/2019
00:47:25
13950
6 foto 307056 - Khánh Sơn Đinh 57 9.5 19 22:02 13/10/2021
00:23:41
2348
7 foto 285859 - Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân 57 9.5 19 20:47 20/01/2021
00:33:25
3225
8 foto 192729 - maisyhiep123 56 9.5 19 23:37 01/10/2019
00:08:33
3436
9 foto 304952 - Vũ Đăng Huy 56 9.5 19 09:19 17/08/2022
00:16:58
4511
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 56 9.5 19 14:18 01/11/2020
00:27:31
28617