Thông tin đề

Thi Online: H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196237 - tanhochb2003 68 9.5 19 10:37 16/09/2019 6455
2 foto 226889 - toanhb24h 51 7.5 15 02:53 05/10/2019 2663
3 foto 166541 - hoanghuy2003 48 7.5 15 10:29 08/10/2019 3968
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 26 4 8 07:41 11/10/2019 10558