Thông tin đề

Thi Online: H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 73 10 20 10:00 04/02/2020 3336
2 foto 119533 - Leoyaoi 69 9.5 19 11:01 25/02/2020 4459
3 foto 196237 - tanhochb2003 68 9.5 19 10:37 16/09/2019 6991
4 foto 226889 - toanhb24h 51 7.5 15 02:53 05/10/2019 3605
5 foto 166541 - hoanghuy2003 48 7.5 15 10:29 08/10/2019 5552
6 foto 204133 - hongngoc2808 43 7 14 10:40 27/11/2019 6486
7 foto 244863 - Trần Huyền My 36 6 12 10:07 06/02/2020 1923
8 foto 190230 - nguyenngocduong 36 5 10 04:43 19/02/2020 4493
9 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 26 4 8 07:41 11/10/2019 11301
10 foto 239740 - Ngangavoi 8 3 6 04:01 10/12/2019 949