Thông tin đề

Thi Online: H11.04.04. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 133 10 50 19:02 10/10/2021
00:05:45
10241
2 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 133 10 50 16:11 07/02/2020
00:11:50
4656
3 foto 247898 - khiem226227 130 9.8 49 20:30 10/07/2021
00:16:58
9188
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 129 9.8 49 08:22 23/11/2020
00:28:50
28617
5 foto 119533 - Leoyaoi 127 9.6 48 17:51 29/02/2020
00:50:00
8552
6 foto 300350 - Tranthithuy2004 122 9.4 47 17:15 24/02/2021
00:27:45
10763
7 foto 244614 - khoivaba312004 119 9.2 46 15:28 05/03/2020
00:39:36
10235
8 foto 292845 - TranTai10 119 9.2 46 21:44 23/12/2021
00:42:57
4393
9 foto 104689 - Minh Tân 106 8.6 43 07:53 10/02/2020
00:17:40
11177
10 foto 306963 - DieuHuong11 105 8.4 42 22:00 16/12/2021
00:41:40
4334