Thông tin đề

Thi Online: H11.05.01. ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 64 10 25 11:07 11/10/2021
00:01:37
10241
2 foto 291205 - jennyphuong 64 10 25 09:39 17/01/2021
00:07:21
1325
3 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 64 10 25 09:05 17/02/2020
00:08:08
4656
4 foto 17408 - hueanh 64 10 25 22:35 01/02/2021
00:08:36
2628
5 foto 290958 - SongTien11 64 10 25 21:39 04/05/2021
00:13:52
2406
6 foto 247898 - khiem226227 64 10 25 09:56 11/07/2021
00:13:55
9188
7 foto 264343 - Vũ Thị Quỳnh Nga 64 10 25 20:59 12/02/2020
00:22:46
1144
8 foto 295039 - VuThiPhuong11 61 9.6 24 17:20 30/04/2021
00:05:33
2293
9 foto 119533 - Leoyaoi 61 9.6 24 22:46 08/03/2020
00:35:58
8552
10 foto 172376 - Võ Lê Thanh Trúc 60 9.6 24 14:34 27/12/2019
00:04:23
4365