Thông tin đề

Thi Online: H11.05.01. ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119533 - Leoyaoi 91 10 30 20:57 09/03/2020
00:46:09
8552
2 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 87 9.67 29 16:25 11/10/2021
00:03:59
12940
3 foto 272471 - hienna2k3 87 9.67 29 16:14 01/04/2020
00:18:37
11979
4 foto 306724 - nguyenhoanghiep 87 9.67 29 21:59 04/03/2023
00:27:10
6709
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 87 9.67 29 17:47 04/01/2020
00:34:00
13950
6 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 87 9.67 29 22:50 12/01/2020
00:37:33
6462
7 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 87 9.67 29 21:10 27/03/2022
00:38:35
3327
8 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 84 9.33 28 09:24 18/02/2020
00:27:26
4656
9 foto 292845 - TranTai10 84 9.33 28 20:47 05/02/2022
00:47:42
5066
10 foto 264343 - Vũ Thị Quỳnh Nga 80 9 27 20:39 14/02/2020
00:07:57
1144